Umay Eras

Merhaba,

Bir önceki yazımda Interface Segregation Principle(ISP)’ den bahsetmiştim. Bu yazıda son prensibimiz olan Dependency Inversion Principle(Bağımlıkları Ters Çevirme) prensibini kısaca özetleyip bir örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım.

Bu prensibimiz tanım olarak “Yüksek seviyeli sınıflar, düşük seviyeli sınıflara bağlı olmamalı, her ikisi de soyut kavramlara bağlı olmalıdır” görüşünü savunmaktadır.

Soyutlamalar ayrıntılara…

--

--

--

--

Merhaba,

Bir önceki yazımda Open/Closed Principle (OCP)‘ den bahsetmiştim. Bu yazıda bir diğer prensibimiz olan Liskov ‘s Substitution Principle(Liskov’ un Yer Değiştirme) prensibini kısaca özetleyip bir örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım.

Tanım olarak;

Uygulamadaki nesneler, uygulamanın çalışmasında sorun yaratmadan kendi alt örnekleri ile değiştirilebilir olmalıdır.

Kalıtım alarak türeyen sınıfların kalıtım aldıkları…

--

--